தமிழ்

திருஞானசம்பந்தர் அருணகிரிநாதர் குமரகுருபரர் போன்றோரால் பாடல் பெற்ற தளமாக விளங்குவது திருவாடானை ஆகும். தென்பாண்டி நாட்டின் எட்டாவது தளமாக விளங்கும் திருவாடானையில் அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி 2013-ம் ஆண்டு துவங்கப்பட்டது. அவ்வாண்டிலேயே பி.ஏ(தமிழ்) பட்ட வகுப்பும் தொடங்கப்பட்டது. கிராமத்து மாணவர்களுக்கு தமிழை வளர்க்கும் வகையில் கருத்தரங்குகள் பயிலரங்குகள் சிறப்பு சொற்பொழிவுகள் ஆகியன அவ்வபோது இத்துறையில் நிகழ்ந்து வருகின்றன.

மணிமேகலை கால சமயங்களில் முற்கால நிலையும் பிற்கால நிலையும் என்ற தலைப்பில் பத்து நாள் பயிலரங்கமும் செம்மொழி இலக்கியங்களில் பல்துறை அறிவியல் சிந்தனைகள் என்ற தலைப்பில் பத்து நாள் பயிலரங்கமும் மாணவர்களுக்காக சென்னை செம்மொழி மத்திய நிறுவனத்தின் சார்பில் நடத்தப்பட்டது.

மணிமேகலை கால சமயங்களில் முற்கால நிலையும் பிற்கால நிலையும் என்ற தலைப்பில் ஒரு ஆய்வு திட்டமும் தொண்டியின் வரலாறும் அதன் நாட்டுப்புற இலக்கிய வளங்களும் என்ற தலைப்பில் ஒரு ஆய்வு திட்டமும் நடத்தி நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.

2017-18-ம் கல்வியாண்டில் தமிழ்த்துறை முதுகலை தமிழ்த்துறையாக உயர்வு பெற்றது மேலும் அழகப்பா பல்கலைக் கழகத்தின் தமிழ்த்துறையின் கீழ் இயங்கும் முனைவர் பட்ட துணை ஆய்வு மையமாக இக்கல்லூரி விளங்கி வருகிறது. இதில் பகுதி நேரமாக முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்கள் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.

Faculty Profile

Dr.M.Palniappan

Associate Professor

Profile

Sri S. Thondiyammal

Guest Lecturer

Profile

Sri G.Sathiya

Guest Lecturer

Profile

Dr. Alaguraja

Guest Lecturer

Profile

Dr.M.Padma

Guest Lecturer

Profile

Sri P.Vidhya

PTA Staff

Profile

Sri P. Karthikeyan

PTA Staff

Profile
# நிகழ்வுகள் புகைப்படங்கள் அறிக்கை
1 மணிமேகலை கால சமயங்களில் முற்கால நிலையும் பிற்கால நிலையும் புகைப்படங்கள் -
2 செம்மொழி இலக்கியங்களில் பல்துறை அறிவியல் சிந்தனைகள் புகைப்படங்கள் அறிக்கை
3 பாரதி விழா மற்றும் திருவள்ளுவர் விழா புகைப்படங்கள் -
4 தஞ்சைப் பெருவுடையார் கோயில் சுற்றுலா புகைப்படங்கள் -
5 சிற்றிலக்கியம் தொடர்பான கருத்தரங்கம் கருத்தரங்கம் -
இணையவழிக் கல்வி
இளங்கலை தமிழ் (பி.ஏ. தமி்ழ்) மூன்றாம் ஆண்டு
# தலைப்பு #
1 தாள் -10 அற இலக்கியம் பதிவிறக்கம்
2 தாள் -11 யாப்பு இலக்கணம். பதிவிறக்கம்
3 தாள். 12 தமிழ் இலக்கிய வரலாறு பதிவிறக்கம்
4 விருப்பப்பாடம் -கவின் கலைகள் பதிவிறக்கம்
பி.ஏ. தமிழ் இரண்டாம் ஆண்டு-மூன்றாம் பருவம்
5 பொதுத்தமிழ் 3 731T பதிவிறக்கம்
6 சிற்றிலக்கியம் - 7BTA3C1 பதிவிறக்கம்
7 இலக்கணம் நம்பி அகப்பொருள் 7BTA3C2 பதிவிறக்கம்
8 இயைபுப்பாடம் சுற்றுலாவியல் பதிவிறக்கம்
பி.ஏ. தமிழ் முதலாம் ஆண்டு
9 பொதுத்தமிழ் 711T பதிவிறக்கம்
10 எழுத்து இலக்கணம் (நன்னூல்) பதிவிறக்கம்
முதுகலை தமிழ் ( எம்.ஏ. ) இரண்டாம் ஆண்டு
11 தாள் 9 சங்க இலக்கியம் 7MTA3C1 பதிவிறக்கம்
12 இலக்கணம் தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் முன் பகுதி 7BTA3C2 பதிவிறக்கம்
13 விருப்பப்பாடம் 3 ஊடகத் தமிழ் -7MTA3E1 பதிவிறக்கம்
14 பணி வாய்ப்புத் தமிழ் | தமிழ் இலக்கிய வரலாறு பதிவிறக்கம்
15 ஆராய்ச்சி நெறிமுறைகள் பதிவிறக்கம்
பி.ஏ /எம்.ஏ பாடத்திட்டம் மற்றும் மாதிரி வினாத்தாள்கள்-ஏப்ரல் 2020
வினாத்தாள்கள்